Een klacht? Laat het ons weten!

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar laat het ons weten! We proberen dan samen om direct tot een oplossing te komen.

 

Voor jouw duidelijkheid staan hieronder de stappen die een klacht kan doorlopen:


Stap 1: interne klachtenprocedure

Je kunt je klacht aan ons telefonisch, schriftelijk of via e-mail doorgegeven.

 

Coördinator

Alle klachten/geschillen worden in behandeling genomen door Melvin. Hij bevestigt binnen 3 werkdagen binnen welke termijn je een reactie kan verwachten, in de vorm van een antwoord of een oplossing.

 

Reactietermijn

We doen onze best om je klacht binnen 14 dagen te behandelen. Hebben we langer nodig, dan laten we je dat binnen deze termijn weten met vermelding van de reden en de termijn waarop we wel een antwoord of oplossing zullen geven.

 

We kunnen onze reactietermijn maximaal twee keer met een termijn van maximaal 10 werkdagen verlengen. Hebben we meer informatie nodig? Dan worden deze termijnen verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te krijgen.

 

Stap 2: Kifid

Als we bovenstaande klachtenprocedure hebben doorlopen en je bent niet tevreden met onze oplossing of antwoord, dan kun je dit binnen 3 maanden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) melden. Het Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat bemiddelt bij problemen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Wij zijn bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.017067. Om een klacht in te dienen bij Kifid, moet je jezelf registreren op www.mijnkifid.nl.

 

De ombudsman probeert vervolgens tot een oplossing te komen waar we allebei achter staan. Lukt dit niet? Dan doet de Geschillencommissie van het Kifid een uitspraak over de zaak.

 

Stap 3: juridische procedure

Indien je geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandeling via het Kifid, of je bent niet tevreden over de behandeling of uitkomst hiervan, dan kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.